Serveis que ofrerim de dret administratiu

El dret administratiu en el nostre ordenament jurídic atén assumptes referits a l’administració pública. En diverses ocasions, els ciutadans es veuen immersos en situacions injustes on els interessos xoquen directament amb els interessos que defensa l’administració, de manera que la situació de l’individu és d’una desigualtat clara i evident que s’ha de compensar amb un professional que garanteixi els seus drets.

 

  • Oller_Abogados_Derecho_AdministrativoReclamacions i recursos davant tot tipus d’instàncies administratives. (Recursos contenciosos – administratius)
  • Dret sancionador de l’administració.
  • Expedient d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
  • Consultoria d’empreses en les seves relacions amb les administracions locals, autonòmiques i estatals.
  • Denegacions de permisos de residència.
  • Recursos d’alçada-reposició.

 

Contacta amb nosaltres