Serveis que oferim de dret civil

El dret civil és el conjunt de principis i normes jurídiques que regulen les relacions entre les persones i empreses, abastant múltiples situacions jurídiques que necessiten la intervenció de professionals per tal de defensar els drets i interessos de cadascú.

En aquesta àrea de dret civil, actuem com a advocats defensors o acusació particular, en presumptes delictes o faltes comeses per majors i menors d’edat.

Oller Abogados Derecho Civil Barcelona 1

 

 • Accidents de trànsit.
 • Arrendaments urbans i desnonaments.
 • Herències i testaments.
 • Separacions i divorcis. Impagament d’aliments.
 • Dret a l’honor, a la intimitat i de família.
 • Dret dóna les persones, filiació i tutela.
 • Drets reals de gaudi, garantia i adquisició.
 • Assistència en notaria.
 • Dret de les obligacions i contractes. (Compra-venda)
 • Oller Abogados Derecho Civil Barcelona 2Responsabilitat civil contractual i extra contractual.
 • Dret informàtic i protecció de drets de la propietat intel·lectual.
 • Donacions.
 • Nacionalitzacions.
 • Reclamacions d’impagaments i deutes.

 

Contacta amb nosaltres