Serveis que oferim de dret fiscal

El dret fiscal o tributari, és el sistema de normes jurídiques que regulen l’establiment d’una recaptació i control d’ingressos de l’estat, per tant les relacions entre el propi estat, els particulars i empreses en la seva qualitat de contribuents.

Una bona planificació fiscal dissenyada per especialistes suposa unes enormes avantatges per als contribuents que desconeixen les desgravacions fiscals existents en la nostra legislació.

 

  • Oller_Abogados_derecho_fiscal_BarcelonaAssessorament fiscal de persones físiques i / o jurídiques.
  • Comptabilitat.
  • Dret processal tributari.
  • Recursos administratius.
  • Reclamacions econòmiques administratives.
  • Recursos i demandes judicials.
  • Delictes tributaris.
  • Fiscalitat internacional.
  • Gestió de societats i altres entitats sense personalitat jurídica.
  • Impostos locals, taxes i preus públics.
Contacta amb nosaltres