Serveis que oferim de dret mercantil

El dret mercantil és aquell dedicat a regular les relacions entre les persones, els contractes i les accions de comerç.
Per a gran part dels legisladors, una relació és comercial i per tant subjecta al dret mercantil, si és un acte de comerç.

 • Ampliacions i reduccions de capital, escissions.Handshake of businesspeople
 • Cessions de crèdit.
 • Concursal: Concursos voluntaris i concursos necessaris.
 • Constitució de societats.
 • Comptes anuals.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Establiment de sucursals de societats estrangeres.
 • Fusions, absorcions.
 • Impugnacions d’acords societaris.
 • Modificacions estatutàries.
 • Propietat intel·lectual.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Tractament de la responsabilitat dels administradors.
Contacta amb nosaltres