Nostres honoraris

Com a regla general, Oller Advocats i Assessors minuta de conformitat amb el barem d’honoraris professionals que recomana el Illustre Col·legi de Advocats de Barcelona, si be, aquests honoraris:

  • Poden fraccionar mitjançant una remuneració mensual pactada entre Oller Advocats i el seu client.
  • Disminuir segons la capacitat econòmica dels nostres clients.
  • Es pot pactar un percentatge sobre el resultat, segons la tipologia del cas.
  • A preu tancat, sense importar la durada o complexitat de l’assumpte encomanat.

El nostre interès és desenvolupar la nostra activitat i solucionar la problemàtica de qui confia en la nostra firma, aconseguint amb això a través d’aquest client inicial, altres recomanats per aquest, com portem fent des de fa anys ..

Mario Ignacio Oller Donzel · Col. de ICAB 18.445

Contacta amb nosaltres